Ealain

 

Tha sinn a’ reic obair-ealain le Damian Callan, Vega, Margarita Williams, Lesley agus Alastair Wiseman, Jane Harlington agus Effie Galletly.Tha sinn cuideachd a’ reic deilbh camara air an togail le Iain MacCoinnich, John Maher, agus le Chris Lawson. Tha cairtean againn le deilbh Jolomo, Martin Guppy agus Charlie Tait.An Taobh TuathDol fodha na greine, Am Mol